SKŁAD ZARZĄDU GMINNEGO W ZWOLENIU:

 

PREZES               Paweł Czerwiński

Wiceprezes         Krzysztof Cywka

Wiceprezes          Anna Tomczyk  

SEKRETARZ        Marta Opiela

SKARBNIK            Andrzej Jasik

CZŁONKOWIE:

1.Henryk Fałek

2.Waldemar Urbański

3.Bernadeta Woźniak

4.Leszek Michalski

5.Tomasz Grzeszczyk

6.Jerzy Sowula

7.Bogusława Jaworska

8.Grzegorz Świątek

9.Anna Wołoszyn

10.Bogdan Dubil

11.Wiesława Bartosik

12. Stanisław kisio

KOMISJA REWIZYJNA:

1.Dorota Nędzi

2.Ilona Bąk

3.Ewelina Patyk

DELEGACI NA ZJAZD POWIATOWY PSL:

1.Bogusława Jaworska

2.Wiesława Bartosik

3.Henryk Fałek

4.Waldemar Urbański

5.Bernadeta Woźniak

6.Leszek Michalski

7.Tomasz Grzeszczyk

8.Jerzy Sowula

9.Stanisław Kisio

10.Grzegorz Świątek

11.Marta Opiela

12.Anna Wołoszyn

13.Bogdan Dubil

14.Paweł Czerwiński

15.Anna Tomczyk

16.Andrzej Jasik