SKŁAD ZARZĄDU GMINNEGO W PRZYŁĘKU:

PREZES             Michał Ciupak

Wiceprezes     Joanna Rusinowska

Wiceprezes     Anna markowska

SEKRETARZ      Małgorzata Wojtyniak

SKARBNIK         Małgorzata Ciupak

KOMISJA REWIZYJNA

Maciej Kordula

Maria Szczepanowska

Maria Janeczek

DELEGACI NA ZJAZD POWIATOWY PSL:

Jasik Arkadiusz

Michał Ciupak

Joanna Rusinowska