SKŁAD ZARZĄDU GMINNEGO W POLICZNIE:

 

PREZES             Stanisław Bartosiewicz       

 

SEKRETARZ      Jadwiga Wrochna

 

SKARBNIK         Teresa Makuch 

 

CZŁONKOWIE:

 

Mariusz Kosmala

 

Paulina Bała

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

PRZEWODNICZĄCY—Wojciech Molenda

 

CZŁONKOWIE:

 

Dariusz Wróbel

 

Anna Makuch

 

DELEGACI NA ZJAZD POWIATOWY PSL:

 

Stanisława Baran

 

Stanisław Bartosiewicz

 

Paulina Bała