Zarząd Powiatowy PSL:

Prezes - Bogusława Jaworska

Wiceprezes - Andrzej Wolszczak

Wiceprezes - Stanisław Bartosiewicz

Sekretarz - Bernadeta Woźniak

Skarbnik - Michał Ciupak

Członkowie:

Waldemar Urbański

Grzegorz Lewandowski

Bernard Dolega

Paulina Bała

Joanna Rusinowska

Piotr Woźniak

Bogdan Dubil

Piotr Fijołek

Tomasz Grzeszczyk

Bogusław Bernaciak

 

Powiatowa Komisja Rewizyjna PSL:

Przewodniczący - Arkadiusz Jasik

Sekretarz - Paweł Czerwiński

Członek - Stanisława Baran

Członek - Mieczysław Kozuń